நூலகங்கள் திறப்பு

மனிதனின் அறிவுக் களஞ்சியம் : 75 நாட்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் திறக்கப்பட்ட நூலகங்கள்!!!

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் 75 நாட்களுக்கு பிறகு இன்று நூலகங்கள் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்கப்பட்டன. கொரோனா தொற்றால் தமிழகத்தில்…