நெருங்கி வரும் கோள்கள்

397 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று வானில் தோன்றும் அரிய நிகழ்வு: அருகருகே வரும் சனி-வியாழன் கோள்கள்…!!

மேற்கு வானில் சனி-வியாழன் கோள்கள் அருகருகே நெருங்கித் தோன்றும் அரிய வானியல் நிகழ்வை இன்று மாலை காணலாம் என வானியலாளர்கள்…