நோயில்லாமல் வாழ

நோயில்லாமல் வாழ நீங்கள் தினமும் சாப்பிட வேண்டிய ஐந்து கொட்டைகள்!!!

கொட்டைகள் இல்லாமல் ஒரு சீரான உணவு முழுமையடையாது. அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்திருப்பதாலும், உடனடி ஆற்றலை வழங்குவதாலும் கொட்டைகள் தொடர்ந்து உட்கொள்வது…

நூறு வயது வரை நோயில்லாமல் வாழ உதவும் ஐந்து முத்தான விதிகள்!!!

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு பல பொதுவான ஆலோசனைகள் உள்ளன.  இது பலரால் புறக்கணிக்கப்படுகிறது. இதனை நீங்கள் நம்பினாலும், நம்பாமல் போனாலும் இந்த…