நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி

பிறக்கும்போதே கொரோனா நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியுடன் பிறந்த குழந்தை..! ஸ்பெயின் நிபுணர்கள் ஆச்சரியம்..!

ஸ்பெயினின் இபிசா தீவில் கடந்த வாரம் பிறந்த ஒரு ஆன் குழந்தை ஸ்பெயினில் கொரோனா நோய் எதிர்ப்புச் சக்திகளுடன் பிறந்த…