பசியின்மை

உங்களுக்கு பசியே எடுக்கவில்லையா? என்ன காரணமாக இருக்கும்? எப்படி இதை சரி செய்யலாம்?

உடலின் ஆற்றல் குறையும் போது தான் பசி எடுக்கும். ஆனால் அதே சமயம் குறைந்த இரத்த சர்க்கரை அளவு இருந்தாலும்…