பசு சிறுநீர்

என்னது.. கோமியம் குடித்தால் உடல் எடை குறையுமா? எப்படி தெரியுமா ?

பசுவின் கோமியம் சந்தையில் எளிதில் கிடைக்கிறது, யார் வேண்டுமானாலும் குடிக்கலாம். பசுவின் கோமியம் குடிப்பதன் மூலம் 108 க்கும் மேற்பட்ட…