பஞ்சாப் எல்லை

பஞ்சாப் எல்லையில் ஆயுதக் கடத்தலை முறியடித்த பி.எஸ்.எஃப் வீரர்கள்..! வயல்வெளியில் பதுக்கப்பட்டிருந்த ஆயுதங்கள் மீட்பு..!

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை (பி.எஸ்.எஃப்) இன்று பஞ்சாபின் ஃபெரோஸ்பூர் மாவட்டத்தில் இந்தோ-பாகிஸ்தான் எல்லையில் உள்ள ஒரு வயலில் இருந்து மூன்று…