படைகளை எளிதாக நகர்த்த புதிய சாலை

படைகளை எளிதாக நகர்த்த புதிய சாலை..! சீன எல்லையில் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் இந்தியா..!

வடக்கு எல்லைகளில் சீனாவை எதிர்கொள்ளும் முயற்சியில், இந்தியா லடாக் மற்றும் மணாலியை இணைக்கும் சாலையை அமைத்து வருகிறது. பணிகள் முடிந்ததும், இந்த…