பப்பாளி ஜூஸ்

பப்பாளி இலை ஜூஸ் குடிச்சா சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தலாமா?

பப்பாளி இயற்கையாகவே பல நன்மை நிறைந்த ஒரு பழம் ஆகவும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு ஒரு அமிர்தமாகவும் இருப்பதா சொல்றாங்க. இயற்கை…