பயங்கரவாத குழுக்கள்

ஆப்கானிஸ்தான் தலிபான்களுக்கு புது சிக்கல்: காபுலுக்குள் நுழைந்த மற்ற பயங்கரவாத குழுக்கள்..!!

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானை தலிபான்கள் கைப்பற்றிய நிலையில் அங்கு ஊடுருவியுள்ள மற்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளால் தலிபான்களுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானின் முக்கிய…