பயிற்சி முகாம்

பேரிடர் மேலாண்மை விழிப்புணர்வு: கோவை குறிச்சியில் பயிற்சி முகாம்!!

கோவை: பேரிடர் காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில் காவலர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்த பயிற்சி முகாம் கோவை குறிச்சி…