பர்கா அணியத் தடை

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் பர்கா அணியத் தடை..! ஏகோபித்த ஆதரவு தந்த மக்கள்..!

நாட்டில் ஒரு சில முஸ்லீம் பெண்கள் அணியும் நிகாப் மற்றும் பர்காக்கள் மற்றும் எதிர்ப்பாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஸ்கை மாஸ்க் மற்றும்…