பலாக் கோலி

பாரா ஒலிம்பிக் பேட்மிண்டனில் இந்திய ஜோடி தோல்வி

பாராஒலிம்பிக் பேட்மிண்டன் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பலாக் கோலி, பிரமோத் பகத் ஜோடி வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான ஆட்டத்தில் தோல்வி…