பல் ஆரோக்கியம்

மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை இதனை செய்யாவிட்டால் சீக்கிரமே உங்கள் பாக்கெட் காலி தான்!!!

இந்தியாவில், பல் ஆரோக்கியம் பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்படுகிறது.  வழக்கமான பரிசோதனைகளுக்கு பல் மருத்துவரை சந்திப்பதை பலர் ஒதுக்கி வைக்கின்றனர்.  வலியிலும் கூட,…