பள்ளி மாணவர்களுக்கு போக்சோ சட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

பள்ளி மாணவர்களுக்கு போக்சோ சட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

கோவை: கோவை மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் சுண்டக்காமுத்தூர் அரசு பள்ளி மாணவருக்கு போக்சோ சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இன்று…