பழங்குடியினர் உற்சாகம்

மனித நேய வார விழா : ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகள் இசைத்த பழங்குடியினர்!!

கோவை : மனித நேய வார விழாவை முன்னிட்டு கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பழங்குடியின மக்கள் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளை…