பழையாறை பாசக்கோயில்

பழையாறை பாசக்கோயில்

பட்டீஸ்வரம் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் வட்டத்தில் உள்ள சிறிய கிராமம். இந்த ஊரின் புகழ் பெற்ற துர்க்கை கோயிலின் வாயிலில்…