பவுலோனியா மலர்

மலைகளின் ராணியை காண வந்த சீன அரசி : உதகையில் பூத்த சீன மலர்கள்!!

நீலகிரி : ஊட்டி பூங்காவில் சீனாவின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் பவுலோனியா மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி…