பாஜக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்

இந்துமத வழிபாடு ஸ்தலங்கள் திறக்க அனுமதி வழங்க வலியுறுத்தி பாஜக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்

திருச்சி: தமிழகத்தில் இந்துமத வழிபாடு ஸ்தலங்கள் திறக்க அனுமதி வழங்க வலியுறுத்தி திருச்சியில் பாஜக கட்சியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்…