பாதாம் ரொட்டி

ருசியும் ஆரோக்கியமும் ஒரே இடத்தில்: பாதாம் ரொட்டி செய்வது எப்படி???

பொதுவாக நாம் எடுத்து கொள்ளும் உணவே நம் தோற்றத்திற்கும், ஆரோக்கியத்திற்கும் காரணம் என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று. ஆனால் உண்மையில்…