பாமீர் குன்றுகள்

சீனாவின் அடுத்த குறி பாமீர் குன்றுகள்..? இந்தியாவிடம் மூக்குடைந்த சீனா தஜிகிஸ்தானிடம் மோத முடிவு..!

சீனா தனது பிராந்திய உரிமைகோரல்களை விரிவுபடுத்தும் இடைவிடாத நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக தற்போது தஜிகிஸ்தானின் பாமீர் மலைகளை ஆக்கிரமிக்க முயல்வது அம்பலமாகியுள்ளது….