பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுத்த இளைஞர்கள்

அழிந்து வரும் தமிழகத்தின் பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுத்த இளைஞர்கள்: ஜல்லிக்கட்டை புதுப்பிக்கும் வகையில் இன்று புதிய முயற்சி

தருமபுரி நகர பகுதியில் உள்ள 33 வார்டுகளுக்கும் எஸ்வி ரோட்டில் உள்ள குன்செட்டிகுளம் பகுதி பொதுமண்டாக கடந்த பலநூறு ஆண்டுகளுக்கும்…