பாரம்பரிய நெல் வகை

தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய நெல் வகை அன்னமழகி பற்றிய ஒரு பதிவு!!!

பாரம்பரியமாக நமது முன்னோர்கள் பின்பற்றி வந்த விஷயங்கள் பல  இப்போது காணாமல் போய் விட்டது. இப்போது இருக்கும் தலைமுறையினருக்கு எல்லாமே…