பாலியல் உறவு

அச்சோ… உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளமல் விட்டுவிட்டால் இதெல்லாம் நடக்குமா? அதிர்ச்சி தகவல்!

ஆண்களும் பெண்களும் பல்வேறு காரணங்களுக்காக உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளலாம் இருக்க நேரலாம். ஒருவேளை அவர்கள் பிஸியாக இருக்கலாம், அல்லது அவர்கள் தனிமையை…