பிடபிள்யுஎப் ஃபைனல்ஸ்

பிடபிள்யுஎப் ஃபைனல்ஸ்: வெளியேறிய சிந்து, ஸ்ரீகாந்த்!

உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரில் இருந்து இந்தியாவின் பிவி சிந்து, கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் வெளியேறினர். பிடபிள்யுஎப் ஃபைனல்ஸ் பேட்மிண்டன்…