பின்னலாடை நிறுவனத்தில் தீ

திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனத்தில் பயங்கர தீ! துணிகள் எரிந்து சேதம்.!!

திருப்பூர் : பின்னலாடை நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நிறுவனத்திலிருந்த பின்னலாடை துணிகள் எரிந்து சேதம் !! திருப்பூர் அம்மாபாளையம்…