பிரேசில் மாடல் அழகி

தன்னை தானே திருமணம் செய்து கொண்ட பிரேசில் மாடல் அழகி…!!!

மாடல் அழகி ஒருவர் தன்னை தானே திருமணம் செய்துகொண்ட நிலையில் இந்த திருமணத்திற்கு வருகை தந்த உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள்…