பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை

பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் இறந்த நேரம் குறிப்பிடாதது ஏன்..? சந்தேகம் கிளப்பும் சுஷாந்த் சிங் தந்தையின் வழக்கறிஞர்..!

தற்கொலை செய்துகொண்டதாகக் கூறப்படும் பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில், அவர் இறந்த நேரம் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று சுஷாந்த் சிங்…