பிலிப்பைன்ஸ் விமானம் விபத்து

பிலிப்பைன்ஸ் விமானம் விபத்து..!! விமானத்தின் கருப்பு பெட்டி மீட்பு !! தொடங்கிய விசாரணை..

பிலிப்பைன்ஸில் விமான விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் இருந்து கருப்பு பெட்டி மீட்கப்பட்டுள்ளது. பிலிப்பைன்ஸின் சாகயான் டி ஓரோ நகரிலிருந்து சுலு…