பில் கேட்ஸ்

எலான் மஸ்க் பற்றி பில் கேட்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க!!!

பல இளைஞர்களுக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அல்லது பில் கேட்ஸ் தான் முன்னுதாரணம்.  கடந்த சில ஆண்டுகளில் எலோன் மஸ்க் அசுர…