பிஷப் கே.பி. யோஹன்னன்

வரி ஏய்ப்பு புகார்..! கிறிஸ்துவ பாதிரியார் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறை ரெய்டு..!

கோஸ்பெல் பார் ஆசியா அமைப்பின் நிறுவனர் மற்றும் இயக்குநரும், பிலீவர்ஸ் சர்ச்சின் பெருநகர பிஷப்புமான கே.பி. யோஹன்னனின் குடியிருப்பு மற்றும் அலுவலகங்களில்…