புதிய சாதனை படைத்த தென் கொரியா

செயற்கை சூரியனை கொண்டு புதிய சாதனை படைத்த தென் கொரியா…!!!

தென் கொரியாவின் சூப்பர் கண்டக்டிங் சாதனமான KSTAR (கொரியா சூப்பர் கண்டக்டிங் டோகாமாக் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி) அல்லது கொரிய செயற்கை…