புதிர்நிலைக்கு பூஜை

கற்கால வழிபாட்டை மறவாமல் புதிர்நிலைக்கு பூஜை

தருமபுரி: கம்பைநல்லூர் அருகே கற்கால வழிபாட்டை மறவாமல் புதிர்நிலைக்கு பூஜை செய்து கிராம மக்கள் வழிபட்டனர். கற்காலத்துக்கு முன் இருந்தே…