புதுப்பிக்கப்பட்ட ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவிடம்

புதுப்பிக்கப்பட்ட ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவிடத்தை திறந்து வைத்த பிரதமர் மோடி

பஞ்சாப்: பஞ்சாப் அமிர்தசரஸில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவிடத்தை பிரதமர் மோடி காணொளியில் திறந்து வைத்தார். பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள…