புத்தக கிராமம்

கேரளாவில் இப்படி ஒரு கிராமமா?: புத்தகங்களை பரிமாறிக் கொள்ளும் ஆச்சர்யம்!!

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலத்தில் புத்தக கிராமம் என்ற பெயரை பெரும்குளம் என்ற கிராமம் பெற்றுள்ளது. கேரள மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சகம்…