புலியகுளம் முந்தி விநாயகர் கோவில்

ஆசியாவில் உயர்ந்த அருள்மிகு புலியகுளம் விநாயகர் பாகம்-2

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய விநாயகர் சிலை கோவை புலியகுளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள முந்தி விநாயகர் கோவிலில் உள்ளது. இங்கு அமைந்துள்ள விநாயகப்…