புஷ்பாஞ்சலி நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ ஐயப்ப சேவா டிரஸ்ட் சார்பில் புஷ்பாஞ்சலி நிகழ்ச்சி: ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்பு..!!

கோவை: பந்தள குமாரன் ஸ்ரீ ஐயப்ப சேவா டிரஸ்ட் சார்பாக நடைபெற்ற புஷ்பாஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் ரோஜா,மல்லி,தாமரை என 18 வகை…