பூண்டு தேநீர்

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு அதிசயம் செய்யும் பூண்டு தேநீர்!!!

பூண்டு தேநீர் பற்றி கேள்விப்பட்டு உள்ளீர்களா…?  இது மத்திய ஆசியாவிலிருந்து உருவானது மற்றும் உலகளவில் அனைத்து வகையான மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கும்…