பூண்டு ரசம்

உங்கள் நுரையீரலுக்கு இதம் அளித்து சளியை போக்கும் காரசாரமான பூண்டு ரசம்!!!

மார்பு சளி என்பது ஒருவரின் வாழ்நாள் முழுவதும் பாதிக்கும் ஒரு விஷயம் ஆகும். இதனால் நுரையீரல் மோசமாவதோடு, யாரோ அவற்றில்…