பெண்கள் உரிமை

சொத்து பங்கீட்டில் பெண்களுக்கும் சம உரிமையா..! உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு என்ன தெரியுமா..?

இந்து வாரிசு சட்டம் தொடர்பான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு ஒன்றை வழங்கியுள்ளது. கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு இந்து வாரிசு…