பேக்கிங் சோடா

அழகான சருமத்திற்கு பேக்கிங் சோடா:உடல் அழகில் சோடா மாவின் நன்மைகள்..!!

பேக்கிங் சோடா பல பயன்பாடுகளைக் கொண்ட ஒரு அற்புதமான மூலப்பொருள். உங்கள் கேக்குகளை பஞ்சுபோன்றதாக மாற்றுவதற்கும், பற்களை உடனடியாக வெண்மையாக்குவதற்கும்,…