பொதுமக்களின் வீடு தேடி சென்று கேன்வாசிங் செய்யும் அரசு பள்ளிதலைமை ஆசிரியை

பொதுமக்களின் வீடு தேடி சென்று கேன்வாசிங் செய்யும் அரசு பள்ளிதலைமை ஆசிரியை

கரூர்: கரூரில் கல்விக்கண் திறந்த காமராஜர் திறந்து வைத்த அரசுப்பள்ளியில் உள்ள தலைமை ஆசிரியை வீடு தேடி கேன்வாசிங், மட்டுமில்லாமல்,…