பொது வாழ்க்கை

பொது வாழ்வில் ஈடுபடுபவர்கள் ஜாதி மதம் பார்த்தால் அவர்கள் குற்றவாளி : அமைச்சர் காமராஜ் கருத்து..

திருவாரூர் : பொது வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைக்கின்றவர்கள் ஜாதி மதம் யார் பார்த்தாலும் அவர்கள் குற்றவாளி என அமைச்சர் காமராஜ்…