போக்கும் ஒரு அதிசய மூலிகை

எப்பேர்ப்பட்ட வியர்வை நாற்றத்தையும் நிரந்தரமாக போக்கும் ஒரு அதிசய மூலிகை!!!

பொதுவாக மனித உடலில் அந்தரங்க பகுதி மற்றும் அக்குளில் வியர்வை அதிகமாக இருக்கும். நமது உடலில் இரண்டு வகையான வியர்வை…