போலீஸ் மோப்ப நாய் சன்னி அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்

போலீஸ் மோப்ப நாய் சன்னி அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்

வேலூர்: வேலூரில் போலீஸ் மோப்ப நாய் சன்னி திடீர் சாவு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. வேலூர் மாவட்ட போலீஸ்…