மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை திட்ட கூலி வழங்கல் முறையில் சாதி ரீதியான பிரிவினை

மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை திட்ட கூலி வழங்கல் முறையில் சாதி ரீதியான பிரிவினை:அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

மதுரை: மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை திட்ட கூலி வழங்கல் முறையில் சாதி ரீதியான பிரிவினையை மேற்கொள்ளும் ஒன்றிய அரசின்…