மக்களின் எதிர்ப்பை மீறி மதுபானக்கடையை திறந்த திமுக

மக்களின் எதிர்ப்பை மீறி மதுபானக்கடையை திறந்த திமுக : மதுபான கடையை முற்றுகையிட முயன்ற பெண்கள்

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் மக்களின் எதிர்ப்பை மீறி திமுகவினர் மதுபானக்கடையை திறந்ததால் பெண்கள் ஆவேசத்துடன் மதுபான கடையை முற்றுகையிட முயன்றனர். காவலர்கள்…