மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம்

ஒரு பயனும் இல்லாத மக்களைத் தேடி மருத்துவ திட்டம் எதற்கு? வெறும் வெற்று விளம்பரமா? இபிஎஸ் காட்டம்!!

சென்னை ஒரு பயனும் இல்லாத ‘மக்களை தேடி மருத்துவம்’ என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு அதற்கு பிரம்மாண்டமாய் துவக்க விழாவை தமிழக…