மதுரை ஆதினம் வேண்டுகோள்

‘விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை அரசு நடத்த வேண்டும்’: தமிழக அரசுக்கு மதுரை ஆதீனம் வேண்டுகோள்!!

மதுரை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை அரசு ஏற்று நடத்த வேண்டும் என்று மதுரை ஆதீனம் ஞானசம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள்…