மத்தியக் குழு வருகை

‘நிவர்’ புயல் பாதிப்பை பார்வையிட மத்தியக் குழு நாளை தமிழகம் வருகை..!!

சென்னை: ‘நிவர்’ புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட ஏழு பேர் கொண்ட மத்திய குழு நாளை தமிழகம் வருகிறது. மாநிலங்களில் பேரிடர்…